Al-Hafizh Ibnu Rajab rahimahullah berkata,

“Menyibukkan diri dengan menyucikan hati lebih utama dibandingkan dengan memperbanyak puasa dan sholat sunnah dalam keadaan hatinya rusak.”

“Amalan sunnah terbanyak dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabatnya bukanlah puasa dan sholat. Akan tetapi, yang terbanyak ialah kebaikan, kesucian dan keselamatan hati serta kuatnya ketergantungan hati kepada Allah.”

Lathaiful Ma’arif: 255 & 254

Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, beliau berkata, “Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya, ‘Siapakah orang yang paling utama?’ Beliau menjawab, ‘Setiap orang yang bersih hatinya dan benar ucapannya.’ Para sahabat berkata, ‘Orang yang benar ucapannya telah kami pahami maksudnya. Lantas apakah yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya?’ Rasulullah menjawab, ‘Dia adalah orang yang bertakwa (takut) kepada Allah, yang suci hatinya, tidak ada dosa dan kedurhakaan di dalamnya serta tidak ada pula dendam dan hasad.’”
(Dikeluarkan oleh Ibnu Majah 4216 dan Thabarani, dan dishahihkan oleh iman Al Albani dalam Silsilah Hadits Ash Shahihah)

 

Sumber: https://muslim.or.id/143-perintah-mensucikan-hati-dan-keutamaannya.html

berbagi ilmu

Silahkan bagikan ilmu ini pada yang lain!

Tinggalkan Komentar